WAS geeft voorlichting over hoe je mag optreden (wetskennis) maar b.v. ook tips over hoe je kunt omgaan met jongeren en overige problemen.

Na aanmelding en registratie krijgt u toegang tot het afgeschermde deel van de website.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne registratie en voor het toezenden van berichten door WAS. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Door het insturen van dit formulier stem ik in met het bovenstaande alsmede de overige privacyvoorwaarden en de doelstelling en werkwijze van WAS Rokkeveen.

Bij voorbaat dank voor uw interesse en aanmelding.

Nieuwe gebruiker
*Hierbij verklaar ik nooit met Politie of Justitie in aanraking te zijn geweest, geen strafblad te hebben en dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik heb er geen bezwaar tegen dat mijn antecedenten door de Politie worden nagetrokken.
*Verplicht veld

U ontvangt bevestiging van uw aanmelding op het door u opgegeven e-mailadres. U kunt echter pas inloggen, wanneer uw registratie is goedgekeurd door een beheerder. Van deze goedkeuring zult u zo spoedig mogelijk een e-mail toegestuurd krijgen.

Heeft u geen e-mail met bevestiging ontvangen of wacht u al meer twee weken op de goedkeuring? Neem dan contact met ons op.